DURR POLAND

Ogólne warunki świadczenia usług transportowych

Pragniemy poinformować, iż firma nasza, ze względu na specyfikę branży oraz rodzaj przewożonych ładunków, postanowiła ograniczyć swą współpracę tylko do takich dostawców usług transportowych, którzy są w stanie sprostać naszym specyficznym wymaganiom dotyczącym wykonywania przewozów.

Na potrzeby uregulowania współpracy w zakresie transportu, stworzone zostały Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych  dla  firmy Dürr  Poland Sp. z  o.o., zawierające zarówno warunki współpracy znajdujące się dotychczas na każdym naszym zleceniu transportowym, jak również inne, nie spisane i nieuregulowane dotąd, a wcale nie mniej dla nas ważne, punkty.

W razie zainteresowania współpracą z nami, zostaną Państwo poproszeni o dokładne zapoznanie się z naszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług transportowych i w przypadku ich akceptacji -  o odesłanie nam podpisanej kopii tych warunków pocztą.

Wszelkie Państwa uwagi i komentarze na ten temat będą dla nas  również bardzo cenne.

Ogólne warunki świadczenia usług transportowych - [ PDF]