DURR POLAND

Kontakt / dojazd

 

Dürr Poland Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 125
26-600 RADOM
Poland
Spółka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Numer NIP : 526-020-66-23
Kapitał Zakładowy 68.244,00 ZŁ
Recepcja :
tel. + 48 48 36 10 100
fax. + 48 48 36 10 101
e-mail: durr@durr.pl

Mapa dojazdu do firmy w Radomiu:

Dojazd do siedziby DURR Poland w Radomiu